Marko Urbanek


Marko Urbanek

Šolanje in delo: Marko je začel plesati s sedmimi leti, izobraževal se je na področju baleta, modern tehnike in sodobnega plesa ter do danes sodeloval z mnogimi domačimi in tujimi koreografi. Na akademiji za sodobni ples v Salzburgu je kot štipendist Ministrstva za kulturo RS diplomiral iz sodobnega plesa, klasičnega baleta in koreografije, na ljubljanski Akademiji za ples pa je leta 2011 diplomiral še na programu "Ples, koreografija". Od januarja 2006 je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi. Kot plesalec in koreograf ter avtor videa in glasbe se je že trikrat predstavil na salzburškem festivalu sodobnega plesa Sommerszene ter v Sloveniji ustvaril več plesnih predstav. Od leta 2007 je predsednik Kulturnega društva Center plesa v Mariboru ter umetniški vodja profesionalne sodobne plesne kompanije Tovarishia Dance Company.

Splošna izobrazba: akademski plesalec in koreograf

Plesna področja: contemporary, modern, balet, yoga, aerial yoga

Vodi delavnice: Sodobna intermediate, Sodobna advanced, Tovarishia dance company, Balet odrasli, Balet, Power yoga, Aerial yoga, Tovarishia junior

Moto: "Art is the only way to run away without leaving home." (Twyla Tharp)