3rd. Pole

3rd. Pole (2008)

Projekt "3rd. Pole" posega na področje umetne inteligence in je realiziran s pomočjo najsodobnejše tehnologije za sledenje gibom (motion tracking). Sistem (Vicon-8) s pomočjo 12ih infrardečih kamer pridobiva surove koordinate plesalčevega skeleta. Prostorsko-časovne trajektorije teh koordinat se nato predelajo na osnovi algoritmov za prepoznavanje časovnih vzorcev oz. gest. Plesalcu je tako omogočeno, da na osnovi vnaprej definiranega vokabularja celo-telesnih gest selektivno ter v realnem času zajema zvočni material, ki spremlja njegove koreografske elemente.

Naslov 3rd. Pole nakazuje na prisotnost treh komponent, ki jih je v kompoziciji potrebno uravnovesiti. Vizualna podoba plesalca, preko nje sprožen zvočni material, ki pa hkrati generira še tretjo komponento, namreč, bolečino, ki jo občuti samo plesalec, saj je telesno povezan s kablom, na katerem je enak signal (zvok) vendar v električni obliki. Plesalec se mora torej za izbor gibalnih elementov v osnovi orientirati po fizični bolečini, ki jo povzroči elektronski zvok, v svoji primarni (električni) obliki. Vsak nov gib ponovno vpliva na spremembo zvočne komponente, kar pa spet povzroča nekoliko drugačen - bolj ali manj boleč - telesni občutek.

Koncept, glasba, programiranje: Miha Ciglar

Ples, koreografija: Maja Arzenšek

Video: Nika Autor

Produkcija: IRZU